სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD18802346 GEORTB 0 08/02/18 7,6500 6,8500 19.07.2018 10:01
GETD18816072 GEORTB 0 08/16/18 7,6600 6,8600 19.07.2018 10:01
GETD18906394 GEORTB 0 09/06/18 7,6700 6,8700 19.07.2018 10:01
GETD18913119 GEORTB 0 09/13/18 7,6700 6,8700 19.07.2018 10:01
GETD18A04432 GEORTB 0 10/04/18 7,6800 6,8800 19.07.2018 10:01
GETD18A11155 GEORTB 0 10/11/18 7,6800 6,8800 19.07.2018 10:01
GETD18B01485 GEORTB 0 11/01/18 7,6800 6,8800 19.07.2018 10:01
GETD18B08209 GEORTB 0 11/08/18 7,6800 6,8800 19.07.2018 10:01
GETD18C06524 GEORTB 0 12/06/18 7,6900 6,8900 19.07.2018 10:01
GETD18C13249 GEORTB 0 12/13/18 7,6900 6,8900 19.07.2018 10:01
GETD19103017 GEORTB 0 01/03/19 7,6900 6,8900 19.07.2018 10:01
GETD19207065 GEORTB 0 02/07/19 7,6900 6,8900 19.07.2018 10:01
GETD19307105 GEORTB 0 03/07/19 7,7000 6,9000 19.07.2018 10:01
GETD19404142 GEORTB 0 04/04/19 7,7000 6,9000 19.07.2018 10:01
GETD19502192 GEORTB 0 05/02/19 7,7100 6,9100 19.07.2018 10:01
GETD19606233 GEORTB 0 06/06/19 7,7300 6,9300 19.07.2018 10:01
GETD19704277 GEORTB 0 07/04/19 7,7400 6,9400 19.07.2018 10:01
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC18A06330 GEOGB 6.75 10/06/18 7,6800 6,8800 19.07.2018 10:00
GETC19112035 GEOGB 8.125 01/12/19 7,6900 6,8900 19.07.2018 10:00
GETC19130045 GEOGB 9.5 01/30/19 7,6900 6,8900 19.07.2018 10:00
GETC19306082 GEOGB 10.073 03/06/19 7,7000 6,9000 19.07.2018 10:00
GETC19413177 GEOGB 8.0 04/13/19 7,7000 6,9000 19.07.2018 10:01
GETC19713311 GEOGB 7.625 07/13/19 7,7500 6,9500 19.07.2018 10:01
GETC19717239 GEOGB 9.514 07/17/19 7,7500 6,9500 19.07.2018 10:00
GETC20111034 GEOGB 7.625 01/11/20 7,8000 6,9700 19.07.2018 10:01
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 7,8000 6,9800 19.07.2018 10:00
GETC20416144 GEOGB 10.25 04/16/20 7,8200 6,9900 19.07.2018 10:00
GETC20716253 GEOGB 14.375 07/16/20 7,8500 7,0000 19.07.2018 10:00
GETC21428148 GEOGB 11.75 04/28/21 7,9700 7,0000 19.07.2018 10:00
GETC21A20350 GEOGB 7.625 10/20/21 8,0500 7,0100 19.07.2018 10:00
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 8,1100 7,0300 19.07.2018 10:00
GETC22330145 GEOGB 9.125 03/30/22 8,1200 7,0300 19.07.2018 10:00
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 8,1800 7,0500 19.07.2018 10:00
GETC22831381 GEOGB 8.0 08/31/22 8,2000 7,0600 19.07.2018 10:01
GETC23125056 GEOGB 8.125 01/25/23 8,2700 7,0800 19.07.2018 10:01
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 8,2800 7,0800 19.07.2018 10:00
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 8,5100 7,2200 19.07.2018 10:00
GETC25205054 GEOGB 10.5 02/05/25 8,8000 7,4400 19.07.2018 10:00
GETC27817377 GEOGB 9.375 08/17/27 9,5300 8,0000 19.07.2018 10:01
GETC28118049 GEOGB 9.375 01/18/28 9,6600 8,0900 19.07.2018 10:01
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 4,8340 3,5840 19.07.2018 10:01
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 6,6940 5,4090 19.07.2018 10:01
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 5,0720 3,6960 19.07.2018 10:01
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 5,2570 4,1300 19.07.2018 10:01
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 6,7830 5,8830 19.07.2018 10:01
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 6,6380 5,4200 19.07.2018 10:01
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 7,9830 6,7560 19.07.2018 10:01
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 19.07.2018 10:01
GE2700603451 GEWRPW 0 GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 19.07.2018 10:01
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 19.07.2018 10:01
GE8790603384 EBRD 0 GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 19.07.2018 10:01
GE8790603392 ASIA 0 GEL 07/06/19 20,0000 -20,0000 19.07.2018 10:01
XS1470575637 GEBGG 5 1/2 USD 08/19/19 5,8000 3,8000 19.07.2018 10:01
XS1471642899 GEBGG 5 1/2 ILS 08/19/19 4,8000 2,8000 19.07.2018 10:01
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 0,7305 -0,2695 19.07.2018 10:01
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -2,0331 -4,0331 19.07.2018 10:01
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 19.07.2018 10:01

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია