სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 23,1400 4,49% 2,692314 36,6500 7,00% 2,733665 17.11.2017 17:19
2W 14 46,2700 4,48% 2,694627 73,3000 7,00% 2,73733 17.11.2017 17:19
1M 30 100,0000 4,52% 2,7000 158,0000 7,04% 2,7458 17.11.2017 17:19
3M 90 303,0000 4,57% 2,7203 478,0000 7,10% 2,7778 17.11.2017 17:19
6M 180 612,0000 4,61% 2,7512 963,0000 7,15% 2,8263 17.11.2017 17:19
9M 270 926,0000 4,65% 2,7826 1454,0000 7,20% 2,8754 17.11.2017 17:19
1Y 365 1275,0000 4,74% 2,8175 1993,0000 7,30% 2,9293 17.11.2017 17:19
2Y 730 2629,0000 4,89% 2,9529 4095,0000 7,50% 3,1395 17.11.2017 17:19

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.