სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 18,7400 4,03% 2,427874 32,6300 6,94% 2,453263 21.03.2018 17:04
2W 14 37,4700 4,03% 2,429747 65,2600 6,94% 2,456526 21.03.2018 17:04
1M 30 80,0000 4,01% 2,4340 140,0000 6,95% 2,4640 21.03.2018 17:04
3M 90 242,0000 4,05% 2,4502 421,0000 6,97% 2,4921 21.03.2018 17:04
6M 180 483,0000 4,04% 2,4743 843,0000 6,98% 2,5343 21.03.2018 17:04
9M 270 724,0000 4,03% 2,4984 1265,0000 6,98% 2,5765 21.03.2018 17:04
1Y 365 986,0000 4,06% 2,5246 1720,0000 7,02% 2,6220 21.03.2018 17:04
2Y 730 1963,0000 4,05% 2,6223 3448,0000 7,04% 2,7948 21.03.2018 17:04

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.