სწრაფი ნავიგაცია

 
USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 20,4800 4,38% 2,442048 34,9200 7,40% 2,463492 19.07.2018 12:13
2W 14 40,9500 4,38% 2,444095 69,8500 7,40% 2,466985 19.07.2018 12:13
1M 30 87,8800 4,38% 2,448788 149,8800 7,41% 2,474988 19.07.2018 12:13
3M 90 264,0000 4,39% 2,4664 451,0000 7,44% 2,5051 19.07.2018 12:13
6M 180 527,0000 4,38% 2,4927 904,0000 7,45% 2,5504 19.07.2018 12:13
9M 270 790,0000 4,38% 2,5190 1358,0000 7,46% 2,5958 19.07.2018 12:13
1Y 365 1075,0000 4,41% 2,5475 1848,0000 7,51% 2,6448 19.07.2018 12:13
2Y 730 2140,0000 4,39% 2,6540 3727,0000 7,58% 2,8327 19.07.2018 12:13

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.