სწრაფი ნავიგაცია

SMS ბანკით თქვენ იღებთ შეტყობინებას ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის, ანგარიშიდან გასვლის ოპერაციის, სესხზე გადასახდელი თანხის, ანაბრის ვადის გასვლის, პლასტიკური ბარათით ოპერაციის ჩატარების თაობაზე და სხვ.

მომხმარებელს თავად შეუძლია შეცვალოს SMS ტექსტის ფორმატი და აწარმოოს სხვადასხვა აქტიური საბანკო ოპერაციები.
 

SMS ბანკის უპირატესობებია:
 

  • SMS ბანკი მუშაობს ნებისმიერი მოდელის მობილურ ტელეფონზე;
  • SMS ბანკის მეშვეობით თქვენ იღებთ შეტყობინებას თქვენს საბანკო ანგარიშებზე მიმდინარე პროცესების შესახებ.