სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკი გთავაზობთ ბიზნესსესხებს გამარტივებული პროცედურებითა და საუკეთესო პირობებით. თუ გაქვთ მოქმედი ბიზნესი, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ბიზნესსესხით და:

 • დააფინანსოთ საბრუნავი ან ძირითადი საშუალებები;
 • შეიძინოთ უძრავი ქონება;
 • განახორციელოთ სარემონტო სამუშაოები;
 • დაფაროთ ბიზნესის მიმდინარე ხარჯები;
 • გაისტუმროთ სხვა დავალიანებები ან ვალდებულებები;
 • მოაგვაროთ პირადი სამომხმარებლო მიზნები;

*შესაძლებელია ნებისმიერი ზემოაღნიშნული მიზნების კომბინაციაც.

 

აიღეთ ბიზნესსესხი საქართველოს ბანკში და თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ ისარგებლოთ  თქვენს ბიზნესზე და შემოსავლების სტრუქტურაზე მორგებული მოქნილი დაფარვის გრაფიკებით:

 • ფიქსირებული გრაფიკი ყოველთვიური გადახდებით;
 • საშეღავათო პერიოდი ძირზე და/ან სარგებელზე სეზონური შემოსავლების მქონე ბიზნესისთვის, ან აგრომეურნეობისათვის;
 • რევოლვირებადი საკრედიტო ხაზი საბრუნავი საშუალებების და საოპერაციო საქმიანობის დასაფინანსებლად

 

ბიზნესსესხის პირობებით:

 • სესხის მოცულობა 200-დან 5 000 000 ლარამდე;
 • ბიზნესზე მორგებული საპროცენტო განაკვეთი;
 • გამარტივებული პროცედურები;
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 7%-დან;