სწრაფი ნავიგაცია

საქართველოს ბანკის შვილობილი სადაზღვევო კომპანია „ალდაგი ბისიაი“ - ერთ-ერთი ლიდერი ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე – გთავაზობთ თქვენს ბიზნესზე მორგებული სადაზღვევო პროდუქტების ფართო არჩევანს. საჭიროების შემთხვევაში კომპანია მზად არის აწარმოოს გადაზღვევა ისეთ უცხოურ სადაზღვევო კომპანიებთან, როგორებიცაა: AIG, Hannover Re, Munich Re, SCOR და სხვ.

„ალდაგი ბისიაი“ გთავაზობთ:
 

ქონებასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევას:
 

 • უძრავი და მოძრავი ქონების დაზღვევა;  
 • საწარმო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალის დაზღვევა;
 • მარაგების დაზღვევა;
 • მანქანა-დანადგარების დაზღვევა;
 • ტვირთების დაზღვევა.

 

მესამე პირების წინაშე რისკების დაზღვევას: 
 

 • დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
 • მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
 • გადამზიდველთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა.

 

პერსონალური (ინდივიდუალური) რისკების დაზღვევას:
 

 • ჯანმრთელობის დაზღვევა;
 • სიცოცხლის დაზღვევა;
 • კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა;
 • უბედური შემთხვევის დაზღვევა.

 

სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევას:
 

 • ავტოტრანსპორტის დაზღვევა; 
 • მესამე პირის (პირთა) წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
 • მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა;
 • საწყლოსნო საშუალებებისა და საავიაციო რისკების დაზღვევა.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: www.aldagi.ge