სწრაფი ნავიგაცია

სებ პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება

სებ პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება 2018 

სებ პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგების ფორმა No 1 2018

სებ პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება 2017 
 
სებ პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგების ფორმა No 1 2017 
 
სებ პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგების ფორმა No 2 2017
სებ კვარტალური ანგარიშგება

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის II კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის I კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის IV კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის III კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის II კვარტალი


სებ ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის I კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის IV კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის III კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის II კვარტალი


სებ ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის I კვარტალი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის II კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 წლის II კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2015 I კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის III კვარტალი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის ივნისი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2013 წლის სექტემბერი
სებ ფინანსური ანგარიშგება 2013 წლის ივნისი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2012 წლის სექტემბერი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2012 წლის ივლისი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2012 წლის მარტი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2011 წლის სექტემბერი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2011 წლის ივნისი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2010 წლის სექტემბერი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2010 წლის ივნისი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2010 წლის მარტი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2009 წლის სექტემბერი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2009 წლის ივნისი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2009 წლის მარტი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2008 წლის სექტემბერი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2008 წლის ივნისი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2008 წლის მარტი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2007 წლის სექტემბერი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2007 წლის ივნისი

სებ ფინანსური ანგარიშგება 2007 წლის მარტი

სებ წლიური ანგარიშგება ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში

სებ ანგარიშგება ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2017

სებ_ანგარიშგება_ინტერესთა კონფლიქტის დებულების ფარგლებში 2016