სწრაფი ნავიგაცია

თანამშრომლების პროფესიული განვითარება და მასთან დაკავშირებული სწავლების პროცესი კომპანიის კონკურენტული უპირატესობის ერთ–ერთი წინაპირობაა. საქართველოს ბანკში თანამშრომლებს შესაძლებლობა აქვთ, მაქსიმალურად განავითარონ და გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები.

ამ მიზანს ემსახურება კომპანიის შემდეგი პროგრამები:
 

შესავალი პაკეტი

პროდუქტების და მომსახურების ტრეინინგები

პროფესიული უნარების განვითარება