სწრაფი ნავიგაცია

ფასიანი ქაღალდებით ანგარიშსწორება და შენახვა

სს „საქართველოს ბანკი“ არის წამყვანი კასტოდიანი ბანკი ქართულ ბაზარზე, რომელიც სთავაზობს თავის კლიენტებს ფასიანი ქაღალდებით ანაგრიშწორებას და შენახვას, როგორც ქართულ ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. 2012 წელს სს „საქართველოს ბანკმა“ მიიღო Global Finance–ის ჯილდო, World’s Best Sub-Custodian Banks 2012, როგორც საქართველოში საუკეთესო კასტოდიანმა ბანკმა. 

სს „საქართველოს ბანკი“, როგორც წამყვანი კასტოდიანი ბანკი, სთავაზობს კლეინტებს ფასიანი ქაღალდებით ანაგრიშსწორებას და  შენახვას, კორპორატიული ქმედებების მართვას და მათგან მიღებული შემოსავლების აღრიცხვას, სხვადასხვა ტიპის ანალიტიკურ რეპორტინგს და პირდაპირ კავშირს მსოფლიოს წამყვან ცენტრალურ დეპოზიტარებთან.