სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD19A03408 GEORTB 0 10/03/19 7,3900 6,5900 20.09.2019 19:28
GETD19A10155 GEORTB 0 10/10/19 7,4200 6,6200 20.09.2019 19:28
GETD19B07456 GEORTB 0 11/07/19 7,4800 6,6800 20.09.2019 19:28
GETD19B14205 GEORTB 0 11/14/19 7,4900 6,6900 20.09.2019 19:28
GETD19C05490 GEORTB 0 12/05/19 7,5300 6,7300 20.09.2019 19:28
GETD19C12249 GEORTB 0 12/12/19 7,5400 6,7400 20.09.2019 19:28
GETD20109011 GEORTB 0 01/09/20 7,5700 6,7700 20.09.2019 19:28
GETD20109284 GEORTB 0 01/09/20 7,5700 6,7700 20.09.2019 19:28
GETD20206064 GEORTB 0 02/06/20 7,5900 6,7900 20.09.2019 19:28
GETD20213334 GEORTB 0 02/13/20 7,5900 6,7900 20.09.2019 19:28
GETD20305106 GEORTB 0 03/05/20 7,6100 6,8100 20.09.2019 19:28
GETD20402143 GEORTB 0 04/02/20 7,6300 6,8300 20.09.2019 19:28
GETD20507198 GEORTB 0 05/07/20 7,6400 6,8400 20.09.2019 19:28
GETD20604235 GEORTB 0 06/04/20 7,6500 6,8500 20.09.2019 19:28
GETD20702278 GEORTB 0 07/02/20 7,6700 6,8700 20.09.2019 19:28
GETD20806327 GEORTB 0 08/06/20 7,6800 6,8800 20.09.2019 19:28
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC20111034 GEOGB 7 5/8 01/11/20 7,5700 6,7700 20.09.2019 19:28
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 7,5800 6,7800 20.09.2019 19:28
GETC20416144 GEOGB 10 1/4 04/16/20 7,6300 6,8300 20.09.2019 19:28
GETC20712294 GEOGB 7 1/2 07/12/20 7,6700 6,8700 20.09.2019 19:28
GETC20716253 GEOGB 14 3/8 07/16/20 7,6700 6,8700 20.09.2019 19:28
GETC21117030 GEOGB 7 1/4 01/17/21 7,7300 6,9300 20.09.2019 19:28
GETC21428148 GEOGB 11 3/4 04/28/21 7,7600 6,9600 20.09.2019 19:28
GETC21711295 GEOGB 6 3/4 07/11/21 7,7800 6,9800 20.09.2019 19:28
GETC21A20350 GEOGB 7 5/8 10/20/21 7,8100 7,0100 20.09.2019 19:28
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 7,8500 7,0500 20.09.2019 19:28
GETC22330145 GEOGB 9 1/8 03/30/22 7,8500 7,0500 20.09.2019 19:28
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 7,8900 7,0900 20.09.2019 19:28
GETC22831381 GEOGB 8 08/31/22 7,8900 7,0900 20.09.2019 19:28
GETC23125056 GEOGB 8 1/8 01/25/23 7,9500 7,1400 20.09.2019 19:28
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 7,9600 7,1400 20.09.2019 19:28
GETC23927394 GEOGB 7 3/8 09/27/23 8,0500 7,2000 20.09.2019 19:28
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 8,1100 7,2400 20.09.2019 19:28
GETC24530221 GEOGB 7 05/30/24 8,1500 7,2700 20.09.2019 19:28
GETC25205054 GEOGB 10 1/2 02/05/25 8,2500 7,3400 20.09.2019 19:28
GETC27817377 GEOGB 9 3/8 08/17/27 8,5500 7,5900 20.09.2019 19:28
GETC28118049 GEOGB 9 3/8 01/18/28 8,6000 7,6300 20.09.2019 19:28
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 3,6699 2,2818 20.09.2019 19:28
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 4,6162 3,3183 20.09.2019 19:28
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 3,4784 1,7510 20.09.2019 19:28
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 3,7405 2,5977 20.09.2019 19:28
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 4,3873 3,4593 20.09.2019 19:28
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 5,7362 4,4345 20.09.2019 19:28
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 8,2270 6,9321 20.09.2019 19:28
XS1816296062 ENGPRO 4 1/2 EUR 05/04/24 4,7596 3,4657 20.09.2019 19:28
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
#N/A Field Not Appli NEDFIN Float GEL 07/20/23 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 20.09.2019 19:28
GE2700603451 GEWRPW Float GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 20.09.2019 19:28
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 20.09.2019 19:28
GE2700603592 MCFNOR Float GEL 12/28/19 100,0000 -100,0000 20.09.2019 19:28
GE2700603675 NIKORA Float GEL 08/06/21 500,0000 300,0000 20.09.2019 19:28
GE2790603502 EVEXMD Float GEL 07/14/22 450,0000 250,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603384 EBRD Float GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603418 BSTDBK Float GEL 07/29/21 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603483 IFC 7.99 GEL 06/01/20 7,6500 6,8500 20.09.2019 19:28
GE8790603582 EBRD Float GEL 12/21/22 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603616 BSTDBK Float GEL 03/29/21 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603624 BSTDBK Float GEL 06/27/23 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603772 EBRD Float GEL 03/25/23 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603806 BSTDBK Float GEL 06/18/22 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603814 ASIA Float GEL 07/15/22 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603822 ASIA Float GEL 07/15/24 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
GE8790603830 EBRD Float GEL 07/12/24 20,0000 -20,0000 20.09.2019 19:28
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 -24,2840 -27,2840 20.09.2019 19:28
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -64,3610 -96,2840 20.09.2019 19:28
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 20.09.2019 19:28

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია