სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD19801321 GEORTB 0 08/01/19 6,8100 6,0100 18.07.2019 10:02
GETD19815073 GEORTB 0 08/15/19 6,8200 6,0200 18.07.2019 10:02
GETD19905361 GEORTB 0 09/05/19 6,8300 6,0300 18.07.2019 10:02
GETD19912110 GEORTB 0 09/12/19 6,8400 6,0400 18.07.2019 10:02
GETD19A03408 GEORTB 0 10/03/19 6,8500 6,0500 18.07.2019 10:02
GETD19B07456 GEORTB 0 11/07/19 6,8700 6,0700 18.07.2019 10:02
GETD19C05490 GEORTB 0 12/05/19 6,8900 6,0900 18.07.2019 10:02
GETD20109011 GEORTB 0 01/09/20 6,9100 6,1100 18.07.2019 10:02
GETD20206064 GEORTB 0 02/06/20 6,9200 6,1200 18.07.2019 10:02
GETD20305106 GEORTB 0 03/05/20 6,9300 6,1300 18.07.2019 10:02
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC20111034 GEOGB 7.625 01/11/20 6,9100 6,1100 18.07.2019 10:02
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 6,9200 6,1200 18.07.2019 10:02
GETC20416144 GEOGB 10.25 04/16/20 6,9500 6,1500 18.07.2019 10:02
GETC20712294 GEOGB 7.50 07/12/20 7,0000 6,2000 18.07.2019 10:02
GETC20716253 GEOGB 14.375 07/16/20 7,0000 6,2000 18.07.2019 10:02
GETC21117030 GEOGB 7.25 01/17/21 7,0700 6,2700 18.07.2019 10:02
GETC21428148 GEOGB 11.75 04/28/21 7,1000 6,3000 18.07.2019 10:02
GETC21A20350 GEOGB 7.625 10/20/21 7,1700 6,3700 18.07.2019 10:02
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 7,2200 6,4200 18.07.2019 10:02
GETC22330145 GEOGB 9.125 03/30/22 7,2300 6,4300 18.07.2019 10:02
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 7,2800 6,4700 18.07.2019 10:02
GETC22831381 GEOGB 8.0 08/31/22 7,2800 6,4800 18.07.2019 10:02
GETC23125056 GEOGB 8.125 01/25/23 7,3300 6,5000 18.07.2019 10:02
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 7,3400 6,5100 18.07.2019 10:02
GETC23927394 GEOGB 7.375 09/27/23 7,4100 6,5500 18.07.2019 10:02
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 7,4500 6,5700 18.07.2019 10:02
GETC25205054 GEOGB 10.5 02/05/25 7,6500 6,7300 18.07.2019 10:02
GETC27817377 GEOGB 9.375 08/17/27 8,3000 7,3400 18.07.2019 10:02
GETC28118049 GEOGB 9.375 01/18/28 8,4100 7,4400 18.07.2019 10:02
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 4,0632 2,6470 18.07.2019 10:02
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 4,7931 3,5213 18.07.2019 10:02
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 3,9782 2,4408 18.07.2019 10:02
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 3,9544 2,8297 18.07.2019 10:02
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 4,5212 3,4703 18.07.2019 10:02
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 6,2650 4,9615 18.07.2019 10:02
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 8,0191 6,7899 18.07.2019 10:02
XS1816296062 ENGPRO 4 1/2 EUR 05/04/24 5,7740 4,5285 18.07.2019 10:02
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 18.07.2019 10:02
GE2700603451 GEWRPW 0 GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 18.07.2019 10:02
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 18.07.2019 10:02
GE2700603592 MCFNOR 0 GEL 12/28/19 100,0000 -100,0000 18.07.2019 10:02
GE2700603675 NIKORA 0 GEL 08/06/21 500,0000 300,0000 18.07.2019 10:02
GE2790603502 EVEXMD 0 GEL 07/14/22 450,0000 250,0000 18.07.2019 10:02
GE8790603384 EBRD 0 GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 18.07.2019 10:02
GE8790603418 BSTDBK 0 GEL 07/29/21 20,0000 -20,0000 18.07.2019 10:02
GE8790603483 IFC 7.99 GEL 06/01/20 6,9800 6,1800 18.07.2019 10:02
GE8790603582 EBRD 0 GEL 12/21/22 20,0000 -20,0000 18.07.2019 10:02
GE8790603616 BSTDBK 0 GEL 03/29/21 20,0000 -20,0000 18.07.2019 10:02
GE8790603624 BSTDBK 0 GEL 06/27/23 20,0000 -20,0000 18.07.2019 10:02
XS1470575637 GEBGG 5 1/2 USD 08/19/19 4,7500 2,7500 18.07.2019 10:02
XS1471642899 GEBGG 5 1/2 ILS 08/19/19 2,2000 0,2000 18.07.2019 10:02
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 -6,9210 -9,9210 18.07.2019 10:02
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -33,0160 -45,4190 18.07.2019 10:02
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 18.07.2019 10:02

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია