სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD19606233 GEORTB 0 06/06/19 6,8100 6,0100 21.05.2019 10:03
GETD19613502 GEORTB 0 06/13/19 6,8200 6,0200 21.05.2019 10:03
GETD19704277 GEORTB 0 07/04/19 6,8300 6,0300 21.05.2019 10:03
GETD19718020 GEORTB 0 07/18/19 6,8400 6,0400 21.05.2019 10:03
GETD19801321 GEORTB 0 08/01/19 6,8500 6,0500 21.05.2019 10:03
GETD19815073 GEORTB 0 08/15/19 6,8600 6,0600 21.05.2019 10:03
GETD19905361 GEORTB 0 09/05/19 6,8700 6,0700 21.05.2019 10:03
GETD19912110 GEORTB 0 09/12/19 6,8700 6,0700 21.05.2019 10:03
GETD19A03408 GEORTB 0 10/03/19 6,8800 6,0800 21.05.2019 10:03
GETD19B07456 GEORTB 0 11/07/19 6,9000 6,1000 21.05.2019 10:03
GETD19C05490 GEORTB 0 12/05/19 6,9200 6,1200 21.05.2019 10:03
GETD20109011 GEORTB 0 01/09/20 6,9300 6,1300 21.05.2019 10:03
GETD20206064 GEORTB 0 02/06/20 6,9500 6,1500 21.05.2019 10:03
GETD20305106 GEORTB 0 03/05/20 6,9600 6,1600 21.05.2019 10:03
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC19713311 GEOGB 7.625 07/13/19 6,8400 6,0400 21.05.2019 10:03
GETC19717239 GEOGB 9.514 07/17/19 6,8400 6,0400 21.05.2019 10:02
GETC20111034 GEOGB 7.625 01/11/20 6,9300 6,1300 21.05.2019 10:03
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 6,9400 6,1400 21.05.2019 10:03
GETC20416144 GEOGB 10.25 04/16/20 6,9800 6,1800 21.05.2019 10:03
GETC20712294 GEOGB 7.50 07/12/20 7,0200 6,2200 21.05.2019 10:03
GETC20716253 GEOGB 14.375 07/16/20 7,0200 6,2200 21.05.2019 10:03
GETC21117030 GEOGB 7.25 01/17/21 7,0900 6,2900 21.05.2019 10:03
GETC21428148 GEOGB 11.75 04/28/21 7,1200 6,3200 21.05.2019 10:03
GETC21A20350 GEOGB 7.625 10/20/21 7,1900 6,3900 21.05.2019 10:03
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 7,2400 6,4400 21.05.2019 10:02
GETC22330145 GEOGB 9.125 03/30/22 7,2500 6,4500 21.05.2019 10:03
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 7,2900 6,4800 21.05.2019 10:02
GETC22831381 GEOGB 8.0 08/31/22 7,3000 6,4900 21.05.2019 10:03
GETC23125056 GEOGB 8.125 01/25/23 7,3500 6,5100 21.05.2019 10:03
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 7,3600 6,5200 21.05.2019 10:02
GETC23927394 GEOGB 7.375 09/27/23 7,4300 6,5600 21.05.2019 10:03
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 7,4700 6,5800 21.05.2019 10:02
GETC25205054 GEOGB 10.5 02/05/25 7,6900 6,7700 21.05.2019 10:03
GETC27817377 GEOGB 9.375 08/17/27 8,3400 7,3800 21.05.2019 10:03
GETC28118049 GEOGB 9.375 01/18/28 8,4500 7,4800 21.05.2019 10:03
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 4,2395 2,8062 21.05.2019 10:03
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 5,7359 4,4690 21.05.2019 10:03
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 4,8035 3,2675 21.05.2019 10:03
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 4,4394 3,3070 21.05.2019 10:03
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 5,2225 4,4552 21.05.2019 10:03
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 6,0843 4,8103 21.05.2019 10:03
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 7,9679 6,7059 21.05.2019 10:03
XS1816296062 ENGPRO 4 1/2 EUR 05/04/24 5,9732 4,5836 21.05.2019 10:03
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 21.05.2019 10:03
GE2700603451 GEWRPW 0 GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 21.05.2019 10:03
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 21.05.2019 10:03
GE2700603592 MCFNOR 0 GEL 12/28/19 100,0000 -100,0000 21.05.2019 10:03
GE2700603675 NIKORA 0 GEL 08/06/21 500,0000 300,0000 21.05.2019 10:03
GE2790603502 EVEXMD 0 GEL 07/14/22 450,0000 250,0000 21.05.2019 10:03
GE8790603384 EBRD 0 GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 21.05.2019 10:03
GE8790603392 ASIA 0 GEL 07/06/19 20,0000 -20,0000 21.05.2019 10:03
GE8790603418 BSTDBK 0 GEL 07/29/21 20,0000 -20,0000 21.05.2019 10:03
GE8790603483 IFC 7.99 GEL 06/01/20 7,0000 6,2000 21.05.2019 10:03
GE8790603582 EBRD 0 GEL 12/21/22 20,0000 -20,0000 21.05.2019 10:03
GE8790603616 BSTDBK 0 GEL 03/29/21 20,0000 -20,0000 21.05.2019 10:03
GE8790603624 BSTDBK 0 GEL 06/27/23 20,0000 -20,0000 21.05.2019 10:03
XS1470575637 GEBGG 5 1/2 USD 08/19/19 4,7500 2,7500 21.05.2019 10:03
XS1471642899 GEBGG 5 1/2 ILS 08/19/19 2,2000 0,2000 21.05.2019 10:03
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 0,3700 -2,6300 21.05.2019 10:03
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -17,2560 -23,2430 21.05.2019 10:03
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 21.05.2019 10:03

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია