სწრაფი ნავიგაცია

ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETD19307105 GEORTB 0 03/07/19 7,0600 6,2600 22.02.2019 10:00
GETD19314374 GEORTB 0 03/14/19 7,0600 6,2600 22.02.2019 10:00
GETD19404142 GEORTB 0 04/04/19 7,0800 6,2800 22.02.2019 10:00
GETD19411410 GEORTB 0 04/11/19 7,0800 6,2800 22.02.2019 10:00
GETD19502192 GEORTB 0 05/02/19 7,1000 6,3000 22.02.2019 10:00
GETD19516465 GEORTB 0 05/16/19 7,1100 6,3100 22.02.2019 10:00
GETD19606233 GEORTB 0 06/06/19 7,1200 6,3200 22.02.2019 10:00
GETD19613502 GEORTB 0 06/13/19 7,1200 6,3200 22.02.2019 10:00
GETD19704277 GEORTB 0 07/04/19 7,1300 6,3300 22.02.2019 10:00
GETD19718020 GEORTB 0 07/18/19 7,1400 6,3400 22.02.2019 10:00
GETD19801321 GEORTB 0 08/01/19 7,1500 6,3500 22.02.2019 10:00
GETD19905361 GEORTB 0 09/05/19 7,1700 6,3700 22.02.2019 10:00
GETD19A03408 GEORTB 0 10/03/19 7,1800 6,3800 22.02.2019 10:00
GETD19B07456 GEORTB 0 11/07/19 7,1900 6,3900 22.02.2019 10:00
GETD19C05490 GEORTB 0 12/05/19 7,2100 6,4100 22.02.2019 10:00
GETD20109011 GEORTB 0 01/09/20 7,2300 6,4300 22.02.2019 10:00
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GETC19306082 GEOGB 10.073 03/06/19 7,0600 6,2600 22.02.2019 10:00
GETC19413177 GEOGB 8.0 04/13/19 7,0800 6,2800 22.02.2019 10:00
GETC19713311 GEOGB 7.625 07/13/19 7,1400 6,3400 22.02.2019 10:00
GETC19717239 GEOGB 9.514 07/17/19 7,1400 6,3400 22.02.2019 10:00
GETC20111034 GEOGB 7.625 01/11/20 7,2300 6,4300 22.02.2019 10:00
GETC20129044 GEOGB 9.054 01/29/20 7,2400 6,4400 22.02.2019 10:00
GETC20416144 GEOGB 10.25 04/16/20 7,2900 6,4700 22.02.2019 10:00
GETC20712294 GEOGB 7.50 07/12/20 7,3600 6,5000 22.02.2019 10:00
GETC20716253 GEOGB 14.375 07/16/20 7,3600 6,5000 22.02.2019 10:00
GETC21117030 GEOGB 7.25 01/17/21 7,5000 6,5700 22.02.2019 10:00
GETC21428148 GEOGB 11.75 04/28/21 7,5700 6,6100 22.02.2019 10:00
GETC21A20350 GEOGB 7.625 10/20/21 7,6900 6,6700 22.02.2019 10:00
GETC22309073 GEOGB 12.3 03/09/22 7,7800 6,7300 22.02.2019 10:00
GETC22330145 GEOGB 9.125 03/30/22 7,7900 6,7400 22.02.2019 10:00
GETC22802242 GEOGB 10.8 08/02/22 7,8800 6,8000 22.02.2019 10:00
GETC22831381 GEOGB 8.0 08/31/22 7,9000 6,8200 22.02.2019 10:00
GETC23125056 GEOGB 8.125 01/25/23 7,9900 6,9000 22.02.2019 10:00
GETC23221046 GEOGB 10.4 02/21/23 8,0100 6,9100 22.02.2019 10:00
GETC23927394 GEOGB 7.375 09/27/23 8,1500 7,0200 22.02.2019 10:00
GETC24206053 GEOGB 11.6 02/06/24 8,2400 7,0900 22.02.2019 10:00
GETC25205054 GEOGB 10.5 02/05/25 8,4900 7,2700 22.02.2019 10:00
GETC27817377 GEOGB 9.375 08/17/27 9,1200 7,7300 22.02.2019 10:00
GETC28118049 GEOGB 9.375 01/18/28 9,2300 7,8000 22.02.2019 10:00
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
XS0617134092 GEORG 6 7/8 USD 04/12/21 4,6710 3,2080 22.02.2019 10:00
XS0800346362 GRAIL 7 3/4 USD 07/11/22 6,3100 5,0530 22.02.2019 10:00
XS0974642273 ARMEN 6 USD 09/30/20 5,1390 3,6110 22.02.2019 10:00
XS1044540547 AZERBJ 4 3/4 USD 03/18/24 4,7990 3,6610 22.02.2019 10:00
XS1319820384 GEOROG 6 3/4 USD 04/26/21 6,3000 5,5590 22.02.2019 10:00
XS1405775880 GEBGG 6 USD 07/26/23 6,9090 5,6580 22.02.2019 10:00
XS1778929478 GEOCAP 6 1/8 USD 03/09/24 8,8470 7,5700 22.02.2019 10:00
ISIN კოდი დასახელება განაკვეთი განახლების თარიღი
    ყიდვა გაყიდვა  
GE2700603436 M2REAL 7 1/2 USD 10/07/19 8,0000 6,0000 22.02.2019 10:00
GE2700603451 GEWRPW 0 GEL 12/06/21 550,0000 350,0000 22.02.2019 10:00
GE2700603535 GELEAS 7 USD 08/29/20 8,0000 6,0000 22.02.2019 10:00
GE8790603384 EBRD 0 GEL 06/11/21 20,0000 -20,0000 22.02.2019 10:00
GE8790603392 ASIA 0 GEL 07/06/19 20,0000 -20,0000 22.02.2019 10:00
XS1470575637 GEBGG 5 1/2 USD 08/19/19 4,7500 2,7500 22.02.2019 10:00
XS1471642899 GEBGG 5 1/2 ILS 08/19/19 2,2000 0,2000 22.02.2019 10:00
XS1570306552 GEBGG 0 1/2 EUR 03/02/20 2,5000 0,5000 22.02.2019 10:00
XS1570392883 GEBGG 1 USD 03/02/20 -8,2570 -11,0940 22.02.2019 10:00
XS1577958488 GEBGG 11 GEL 06/01/20 11,3000 10,0000 22.02.2019 10:00

 

სახელმწიფო სახაზინო ვალდებულებები და სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციები დენომინირებულია ლარში.
ყიდვის და გაყიდვის ველებში მოცემულია ფასიანი ქაღალდის დაფარვამდე შემოსავლიანობის წლიური საპროცენტო განაკვეთი.
შეთავაზება ძალაშია 1 მილიონი ლარის მოცულობის გარიგებისთვის.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია