სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,7821 2.241 2.464 21.05.2019 16:55
3M 90 2,8006 3.6645 4.1867 21.05.2019 16:55
6M 180 2,8293 5.021 5.9876 21.05.2019 16:55
1Y 365 2,8917 6.7858 8.4954 21.05.2019 16:55
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,1116 2.5472 2.847 21.05.2019 16:55
3M 90 3,1461 4.1009 4.7796 21.05.2019 16:55
6M 180 3,1988 5.5684 6.8185 21.05.2019 16:55
1Y 365 3,3103 7.4507 9.6754 21.05.2019 16:55

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) შესაბამისი ვადის ბოლო თარიღში (ევროპული) სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი