სწრაფი ნავიგაცია

ATM ოფციონის გაყიდვის პრემიუმები(%)
USDGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 2,9801 2.1607 2.335 20.09.2019 19:28
3M 90 3,0009 3.6453 4.144 20.09.2019 19:28
6M 180 3,0325 5.0017 5.8903 20.09.2019 19:28
1Y 365 3,0981 6.8134 8.4666 20.09.2019 19:28
EURGEL
ვადა დღეები სტრაიკი ფუთ ქოლ განახლების თარიღი
1M 30 3,2868 2.5304 2.7251 20.09.2019 19:28
3M 90 3,3203 4.1674 4.7196 20.09.2019 19:28
6M 180 3,3713 5.6701 6.6397 20.09.2019 19:28
1Y 365 3,4779 7.6737 9.4847 20.09.2019 19:28

სავალუტო ოფციონის ყიდვის შემთხვევაში კლიენტი ყიდულობს უფლებას (და არა ვალდებულებას) შესაბამისი ვადის ბოლო თარიღში (ევროპული) სტრაიკ კურსით შეიძინოს (ქოლ) ან გაყიდოს (ფუთ) უცხოური ვალუტა. აღნიშნული უფლების შეძენისთვის კლიენტი ბანკს უხდის ოფციონის საფასურს (პრემიუმი). პრემიუმის თანხა არის გარიგების თანხის პროცენტი, რომელიც მოცემულია ცხრილის “ფუთ” და “ქოლ” სვეტებში.

ოფციონის ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ოფციონის ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი ოფციონის შეძენის შემთხვევაში.

იხილეთ საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიგეთ მეტი