სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 13,0300 2,46% 2,759303 29,3300 5,49% 2,790933 21.05.2019 16:55
2W 14 26,1600 2,47% 2,760616 58,7500 5,49% 2,793875 21.05.2019 16:55
1M 30 56,2200 2,48% 2,763622 126,0700 5,50% 2,800607 21.05.2019 16:55
3M 90 171,0000 2,51% 2,7751 380,0000 5,53% 2,8260 21.05.2019 16:55
6M 180 353,0000 2,60% 2,7933 773,0000 5,62% 2,8653 21.05.2019 16:55
9M 270 544,0000 2,67% 2,8124 1175,0000 5,70% 2,9055 21.05.2019 16:55
1Y 365 759,0000 2,75% 2,8339 1614,0000 5,79% 2,9494 21.05.2019 16:55
2Y 730 1580,0000 2,86% 2,9160 3303,0000 5,92% 3,1183 21.05.2019 16:55
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 28,8900 4,90% 3,075889 50,4100 8,43% 3,124041 21.05.2019 16:55
2W 14 57,9100 4,91% 3,078791 100,9700 8,44% 3,129097 21.05.2019 16:55
1M 30 124,3700 4,92% 3,085437 216,8000 8,46% 3,14068 21.05.2019 16:55
2M 60 249,8300 4,95% 3,097983 435,3200 8,49% 3,162532 21.05.2019 16:55
3M 90 376,3800 4,97% 3,110638 655,5700 8,52% 3,184557 21.05.2019 16:55
6M 180 761,1100 5,02% 3,149111 1325,1800 8,62% 3,251518 21.05.2019 16:55
9M 270 1151,9300 5,07% 3,188193 2006,7100 8,70% 3,319671 21.05.2019 16:55
1Y 365 1574,3000 5,12% 3,23043 2742,5400 8,79% 3,393254 21.05.2019 16:55
2Y 730 3241,9700 5,27% 3,397197 5679,2900 9,10% 3,686929 21.05.2019 16:55

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.