სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 14,2900 2,52% 2,956429 31,6400 5,53% 2,988164 20.09.2019 19:28
2W 14 29,1300 2,57% 2,957913 63,8400 5,58% 2,991384 20.09.2019 19:28
1M 30 63,5800 2,62% 2,961358 137,9300 5,62% 2,998793 20.09.2019 19:28
3M 90 197,0000 2,70% 2,9747 420,0000 5,71% 3,0270 20.09.2019 19:28
6M 180 403,0000 2,77% 2,9953 847,0000 5,75% 3,0697 20.09.2019 19:28
9M 270 610,0000 2,79% 3,0160 1275,0000 5,77% 3,1125 20.09.2019 19:28
1Y 365 832,0000 2,82% 3,0382 1729,0000 5,79% 3,1579 20.09.2019 19:28
2Y 730 1688,0000 2,86% 3,1238 3464,0000 5,80% 3,3314 20.09.2019 19:28
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 27,7500 4,45% 3,250775 47,1000 7,45% 3,30171 20.09.2019 19:28
2W 14 56,1200 4,50% 3,253612 94,8400 7,50% 3,306484 20.09.2019 19:28
1M 30 121,6200 4,56% 3,260162 204,6300 7,55% 3,317463 20.09.2019 19:28
2M 60 245,9900 4,61% 3,272599 412,1000 7,60% 3,33821 20.09.2019 19:28
3M 90 373,1100 4,66% 3,285311 622,4200 7,66% 3,359242 20.09.2019 19:28
6M 180 758,2000 4,73% 3,32382 1257,4800 7,73% 3,422748 20.09.2019 19:28
9M 270 1148,0800 4,78% 3,362808 1897,8900 7,78% 3,486789 20.09.2019 19:28
1Y 365 1566,7200 4,82% 3,404672 2581,6200 7,83% 3,555162 20.09.2019 19:28
2Y 730 3211,7200 4,94% 3,569172 5250,7700 7,96% 3,822077 20.09.2019 19:28

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.