სწრაფი ნავიგაცია

USDGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 15,1400 2,98% 2,653514 30,7900 6,00% 2,679079 22.02.2019 17:12
2W 14 30,3800 2,99% 2,655038 61,6700 6,01% 2,682167 22.02.2019 17:12
1M 30 65,2500 2,99% 2,658525 132,3200 6,02% 2,689232 22.02.2019 17:12
3M 90 198,0000 3,03% 2,6718 399,0000 6,05% 2,7159 22.02.2019 17:12
6M 180 400,0000 3,06% 2,6920 803,0000 6,08% 2,7563 22.02.2019 17:12
9M 270 604,0000 3,08% 2,7124 1211,0000 6,12% 2,7971 22.02.2019 17:12
1Y 365 824,0000 3,11% 2,7344 1647,0000 6,15% 2,8407 22.02.2019 17:12
2Y 730 1679,0000 3,17% 2,8199 3338,0000 6,24% 3,0098 22.02.2019 17:12
EURGEL
ყიდვა გაყიდვა
ვადა დღეები პუნქტი განაკვეთი კურსი პუნქტი განაკვეთი კურსი განახლების თარიღი
1W 7 29,6300 5,15% 3,000963 50,5400 8,67% 3,046054 22.02.2019 17:12
2W 14 59,3900 5,16% 3,003939 101,2300 8,68% 3,051123 22.02.2019 17:12
1M 30 127,5300 5,18% 3,010753 217,3500 8,70% 3,062735 22.02.2019 17:12
2M 60 256,1300 5,20% 3,023613 436,3900 8,73% 3,084639 22.02.2019 17:12
3M 90 385,8100 5,22% 3,036581 657,1300 8,76% 3,106713 22.02.2019 17:12
6M 180 779,7900 5,27% 3,075979 1328,1200 8,86% 3,173812 22.02.2019 17:12
9M 270 1179,7600 5,32% 3,115976 2010,8900 8,94% 3,242089 22.02.2019 17:12
1Y 365 1611,6000 5,38% 3,15916 2747,8100 9,04% 3,315781 22.02.2019 17:12
2Y 730 3314,9300 5,53% 3,329493 5687,8200 9,35% 3,609782 22.02.2019 17:12

ფორვარდული ოპერაცია სრულდება საკრედიტო ხაზის ან ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში. უზრუნველყოფის მოცულობა დამოკიდებულია ფორვარდის ვადაზე და სტაბილური ბაზრის პირობებში არ აღემატება გარიგების თანხის 20%–ს. ფორვარდული კურსი გამოითვლება ფორმულით:

  • ვალუტის ყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის ყიდვის დღევანდელი კურსი + ყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის გაყიდვის ფორვარდული კურსი = ვალუტის გაყიდვის დღევანდელი კურსი + გაყიდვის ფორვარდული ფასი / 10000;
  • ვალუტის ყიდვა–გაყიდვის დღევანდელი კურსები შეგიძლიათ იხილოთ საბითუმო სავალუტო კურსების მენიუში.

ფორვარდული ფასები წარმოადგენს ს.ს. „საქართველოს ბანკის“ მიერ ბლუმბერგის საინფორმაციო სისტემაში გამოცხადებულ აშშ დოლარის და ევროს ფორვარდულ ფასებს ლართან მიმართებაში. აღნიშნული ფასები ძალაშია 1 მლნ ლარის ექვივალენტი უნაღდო ვალუტის გაცვლის შემთხვევაში.